Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Statuten van het Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 7 maart 2020

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Bestuur

Het bestuur van het genootschap is gelijk aan het bestuur van de Stichtig Multatuli Huis en bestaat momenteel uit de volgende personen:

Dr. Elsbeth Etty, voorzitter
Drs. A. M. Böhm, vice-voorzitter
Drs. C.J.M. van den Hoogen, penningmeester
David Hollanders
Dr. D. van der Meulen
Drs. L. van Hasselt
Prof.dr. Ph. Vermoortel

De bestuurders verrichten hun taak zonder enige geldelijke beloning. Met de conservator is stichting Multatuli Huis een arbeidsovereenkomst aangegaan, leidend tot een marktconforme beloning.

Multatuli Huis
Het museum wordt beheerd door een parttime betaalde conservator, dr. K.E. Groot

 

Secretariaat

Het secretariaat van het Multatuli Genootschap alsmede van de Stichting Multatuli Huis is gevestigd in het Multatuli Huis

Korsjespoortsteeg 20
1015 AR Amsterdam
info@multatuli-huis.nl
020-6381938

Rekeningnummer Multatuli Genootschap: NL04 INGB 0000 225570

Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: NL12 INGB 000 4841171

Ereleden


Het Multatuli Genootschap heeft in de loop van haar bestaan aan de volgende personen een erelidmaatschap verleend:

H. van den Bergh
Menno ter Braak
Chr. Bij
B. Damme
B.P.M. Dongelmans
Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel
A.C. Everts
C. Fasseur
A.H. Gerhard
T. Haan
K. ter Laan
H.H.J. de Leeuwe
M.T.C.Mathijsen-Verkooijen
J.J. Oversteegen
Julius Pée
E. du Perron
G. Postma
J.A. Roelfsema-Tenge
P. Spigt
Wilhelm Spohr
M. Stuiveling-van Vierssen Trip
H.J. van Waterschoot
J.A.M. van Waterschoot