Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Statuten van het Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 7 maart 2020

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Voorzitters

In 1985 overleed Stuiveling. Hij werd als bezorger van de Volledige Werken en als voorzitter van het Multatuli Genootschap opgevolgd door Hans van den Bergh. Deze legde zijn taak na zeven jaar, neer en gaf de scepter over aan J.J. Oversteegen. standbeeld van MultatuliDeze oefende het voorzitterschap eenzelfde tijdsspanne uit als zijn voorganger. In 1999 overleed hij en werd hij opgevolgd door Cees Fasseur. Zo was voor het eerst niet een letterkundige, maar een jurist/historicus voorzitter van het Multatuli Genootschap. Hij werd in maart 2008 opgevolgd door oud-minister Winnie Sorgdrager, die daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter van het Genootschap was. In maart 2017 volgde columniste en emeritus hoogleraar Elsbeth Etty haar op.

In 1987, ter gelegenheid van Multatuli's honderdste sterfdag, onthulde koningin Beatrix op de Torensluis te Amsterdam, in de nabijheid van het museum, een standbeeld van Multatuli. Het beeld was er gekomen door de inspanningen van uitgever G.A. van Oorschot in samenwerking met het bestuur van het Multatuli Genootschap. Hans Bayens was de maker van het standbeeld.