Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Statuten van het Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 7 maart 2020

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Wetenschappelijk onderzoek

Bezig met een een scriptie, een proefschrift of ander onderzoek naar Multatuli? Het kenniscentrum van het Multatuli Huis beschikt over een uitgebreide documentatie. Ook kan de conservator u in contact brengen met andere Multatuli-onderzoekers (info@multatuli-museum.nl).

Verder kunt u een voorstel indienen voor een artikel in Jaarboek Multatuli (voorheen: tijdschrift Over Multatuli).