Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Statuten van het Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 7 maart 2020

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Jaarvergadering

3 maart 2012

Zaterdagmiddag 3 maart wordt de voorjaarsvergadering van het Multatuli Genootschap gehouden, om 14 uur in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Als spreker zal Anton Korteweg, voormalig directeur van het Letterkundig Museum, optreden met 'Douwes Dekker en de domineedichters, gevolgd door  'Leefregels van een man van fatsoen', waarin hij in het bijzonder op Multatuli's verhouding tot J.J.L. ten Kate zal ingaan. De spreker lichtte alvast een tipje van de sluier op…

Lees meer...

Laf kinderspel

Dit is het intrigerende oordeel van Multatuli over dichten op de wijze van J.J.L. ten Kate:

'Mannen moesten zulke kinderachtigheden [als gedichten schrijven] overlaten aan Woutertje Pieterse, en aan de juffrouwen Laps 'die een oom jarig hebben'. Zes weken, zei ik? Wel, om 't tot de handigheid van Ten Kate te brengen, zou ik misschien wel drie maanden nodig hebben. Ieder die myn arbeid aandachtig leest, zal inzien dat het jammer wezen zou zoveel tyd weg te werpen aan laf kinderspel.  Zal men dan nooit leren wat Poëzie is?'

Verder gaat Anton Korteweg in op een mogelijke inspiratiebron van Multatuli. In de bijdrage 'Leefregels van een man van fatsoen' aan het Mengelwerk van het Algemeen Letterlievend Maandschrift (1838) treedt een man op die verdacht veel op Droogstoppel lijkt:

'Ik ben een man van fatsoen; en daar de lieden van fatsoen doorgaans veel meer gezond verstand dan anderen bezitten, handel ik in alles stelselmatig, en volgens even gewichtige als vaste grondbeginselen, gelijk ik zal doen zien.'

Was getekend: Ironicus in veritate.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!
3 maart, 14 uur, inloop vanaf 13.30.
Doelenzaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425 te Amsterdam

Toon minder...

Najaarsvergadering

5 november 2011

Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdag van november de najaarsbijeenkomst van het Multatuli Genootschap georganiseerd. Ook dit jaar is dat zo. Op zaterdag 5 november a.s. spreekt Laurens Ham

Lees meer...

over Multatuli als liefdadigheidsschrijver.
Laurens Ham (1985) studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij als junior docent aan de VU Amsterdam en de UU. Inmiddels werkt hij aan de Universiteit Utrecht aan een promotieonderzoek naar 'oprecht' auteurschap in de Nederlandse literatuur vanaf de negentiende eeuw. Multatuli is een van de schrijvers die hij bestudeert. Laurens Ham is de winnaar van de ABG VN Essay Prijs 2011. Hij ontving de prijs in februari voor zijn essay over de meest bestudeerde Nederlandse auteur ooit: Multatuli. Overtuigend laat hij zien dat Multatuli in elk tijdsgewricht weer anders gelezen wordt: nu eens als rauwe revolutionair, dan weer als filantroop. Multatuli bewees vooral in Max Havelaar en de vroege brochure Wys my de plaats waar ik gezaaid heb! (1861) een schrijver te zijn die niet terugschrok om zijn lezers met 'sentimentele' verhalen tot liefdadigheid aan te zetten. Dat emotioneel bewegen van de lezer zou hem echter steeds meer gaan tegenstaan. Over dit dilemma zal het in de lezing vooral gaan.
De bijeenkomst vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek aan het Singel 425 te Amsterdam. Het programma start om 14.00 uur, maar de zaal is open vanaf 13.30 uur. Wij hopen u allen in grote getale te mogen begroeten.

Toon minder...

Max Havelaar Toesprakentoernooi 2011

3 november 2011

Kom 3 november naar het Max Havelaar Toespraken toernooi! Op 20 oktober zijn de finalisten bekendgemaakt. Scholieren en studenten van 16-22 jaar konden een filmpje van drie minuten insturen met hun toespraakje. De opdracht luidde: 'houd een krachtig pleidooi waarom de kantine van jouw school of studie alleen producten zou moeten verkopen met zowel eco- als fair trade-keurmerken.'

Lees meer...

Op maxhavelaaracademie.nl kunt u de inzendingen van de geselecteerde kandidaten bekijken. In de halve finale en eventueel in de finale zullen zij wederom een speech houden over Fairtrade-producten, dit maal in het LAK-theater te Leiden en voor een jury bestaande uit mr. Winnie Sorgdrager, drs. Rob Wijnberg en prof. dr. Jaap de Jong. De winnaar krijgt een geldprijs van 500 euro en mag bovendien met een delegatie van de Stichting Max Havelaar op reis langs Fairtrade-projecten in Afrika. Het zou – zeker voor de jonge deelnemers – erg leuk zijn als de finalisten door een volle, enthousiaste zaal worden aangemoedigd. Naast al het retorisch vuurwerk van de kandidaten zal er eveneens een speech worden gehouden door een bekend en zeer begaafd spreker. Kaarten zijn te bestellen via laktheater.nl; de entreeprijs bedraagt slechts vijf euro (inclusief twee consumpties). Voor alle Multatulianen en speechliefhebbers een leuk avondje uit!

Toon minder...

6 oktober Max Havelaaracademie 2012


Zaterdag 6 oktober vond de Max Havelaar Toesprakenacademie voor scholieren plaats, georganiseerd door de Max Havelaaaracademie, de Universiteit Leiden en het Multatuli Genootschap/Huis.

Max Havelaar hield één van de beroemdste toespraken uit de Nederlandse geschiedenis. Wat zou Multatuli de sprekers in opleiding hebben geadviseerd om te doen? De gehele dag stond in het teken van de vele uiteenlopende aspecten van het speechen. 150 Leerlingen kozen eerst drie colleges uit en gingen daarna zelf aan de slag. Ze hebben een hoop lol gehad en veel geleerd.

In 2013 zal de dag net als in 2011 weer de vorm hebben van een toernooi. De beoogde locatie is de Eerste of Tweede Kamer in Den Haag. Houd deze en de website van de Max Havelaaracademie in de gaten om je op tijd aan te melden!

Lees meer...

Wat zouden we moeten doen in de eerste en laatste minuten van een toespraak? Hoe zorgen we ervoor dat onze boodschap mee naar huis wordt genomen? Welke rol kan humor spelen? Hoe verhoudt de stijl van Wilders zich tot die van andere kamerleden? Wat is het belang van framing, bijvoorbeeld in de Nederlandse en Amerikaanse verkiezingsstrijd?

Na drie colleges – gegeven door universitaire docenten en andere speech- en communicatieprofessionals – brengen de leerlingen de vergaarde kennis in de praktijk door in tweetallen ter plaatse een speech te schrijven en op te voeren. De dag wordt afgesloten met een uitgebreid college van prof. dr. Jaap de Jong, retoricaspecialist van de Universiteit Leiden. Bovendien krijgen de meest welbespraakte leerlingen de kans om hun toespraak voor een volle collegezaal voor te dragen. Leerlingen met talent voor toespraken of een grote interesse in het gesproken woord maken deze dag op een leuke en afwisselende manier kennis met de universitaire benadering van het speechen. Maar ook voor hun begeleiders zal het verre van een verloren dag zijn: de verschillende colleges en de aanwezigheid van collega's en vakgenoten kunnen een inspiratie vormen voor de lessen spreekvaardigheid.

De dag wordt mogelijk gemaakt door de Max Havelaaracademie, de Stichting Max Havelaar, het Multatuli Genootschap & Multatuli Huis.

Meer informatie: www.maxhavelaaracademie.nl

Toon minder...